Minibiografia Rodziców Poety

Stanisław Baczyński
(pseudo: Adam Kersten, Bittner, Akst): 5.5.1890 - 27.7.1939
Ojciec poety, urodzony we Lwowie, ukończył tam gimnazjum. Następnie studiował filozofię i polonistykę. W roku 1912 ożenił się ze Stefanią z Zieleńczyków i przeniósł się do Warszawy. Debiutował powieścią "Wiszary" (1913). Członek Związku Strzeleckiego. W okresie pierwszej wojny światowej działał w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) i walczył w Legionach Piłsudzkiego (I Brygada). Od września 1919 w II Oddziale Sztabu Generalnego. Uczestnik trzeciego z powstań śląskich - kierował akcją dywersyjną na tyłach wojsk niemieckich. Odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Powstańców Górnośląskich. Nauczyciel języka polskiego. Krytyk literacki i publicysta. Autor ok. 20 książek i broszur ("Miecz i Korona. Myśl o duszy polskiej" - 1926, "Historie o szczęściu i cnocie" - 1917, "Sztuka Walcząca" - 1923. i inne). Autor kontrowersyjnej książki "Literatura w ZSRR" (1932). W latach 1933-1935 wykładał w Wileńskim Instytucie Badań Europy Wschodniej. Napisał też studium "Powieść kryminalna" oraz szkic o powieści polskiej "Losy romansu". W latach trzydziestych pracował w Wojskowym Biurze Historycznym. Osttania jego książka pod tytułem "Rzeczywistość i fikcja" ukazała się tuż przed śmiercią i nie zdążyła trafić do księgarń przed wybuchem II wojny. W okresie PRL prawie zapomniany, jedynie w 1963 roku ukazał się wybór jego prac "Pisma krytyczne" pod redakcją Andrzeja Kijewskiego. Zmarł w wieku 49lat na raka żołądka. Pochowano go w kwaterze legionowej na Powązkach.

Stefania Baczyńska
(z domu Zieleńczyk) 5.12.1889 - 15.5.1953
Matka poety, urodzona w Warszawie, uczęszczała na pensję J.Kowalczykówny i J.Jawurkówny, a następnie na pensję J.Jakubowskiej. Później wyjechała na studia polonistyczne, do Lwowa, gdzie poznała Stanisława Baczyńskiego, z którym wzięła ślub w 1912r. W 1918 roku ukończyła roczny kurs pedagogiczny dla nauczycieli szk ół elementarnych z wynikiem bdb. Nauczycielka i autorka podręczników do ćwiczeń gramatycznych, ortogaficznych i stylistycznych, opracowanych wspólnie z Anną Oderfeldówną-Kowalczewską. Podręczniki te były wysoko cenione w szkołach w latach międzywojennych i doczekały się aż dwunastu wydań. Po 1945 wydała już tyl ko przekład bajek Kryłowa. Podręczniki jej autorstwa nie zostały zatwierdzone przez władze komunistyczne. Zmarła w domu starców na Warszawskim Mokotowie gdzie przebywała pod koniec swego życia. Pochowana wraz z mężem w kwaterze legionowej.

Informacje Prawne, dotyczące artykułu

© 1999/2020 JoKeR. All Rights Reserved.