Przemytnicy

Łomotem wysapów
rozświstem maszyn
przyszklony słońcem
dach się przestraszył
po szynach stali
szczekały koła
śpiewały klaskiem
w roodników połach
stoop!!!
po kostkach brukiem
mgła się rozwleka
hamulce skrzypią
wysiłkiem pracy
świst ostrą igłą - - mózg szyje bólem wielka maszyna - - stalowy kacyk 
uchch!...
po kostkach bruku szelestem ciszy
żółtawobiała mgła się rozwleka
po kostkach bruku płaczą klaskotem
w ciszy pustynnej
kroki człowieka
halt!!!
z watowanych mgłą i deszczem palt
patrzą się oczy ręce
głowy
walizki 
w duszącej parze
głowy i twarze, ręce i twarze
. . . . . . . . . . . . . . . . .
a krople na palce spływają i lśnią...
no proszę! walizki pokazać są!
są! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
no...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i tylko
mgła się żółtawobiała rozwleka
po kostkach bruku... kroki człowieka... 

03.1938

© 1999/2020 JoKeR. All Rights Reserved.