Zła kołysanka

Jesiennych li¶ci, twoich włosów zapach,
brzęczy trwogi pęknięty zegar.
Od gwiazd wieje chłód, zagasł ¶wiecznik lata
i mój żal
czarnym psem co wieczór do r±k ci przybiega.
Czy umiesz zasn±ć? Płacz umarłej olchy
długo wyje po nocy - kopule echa.
Płyniemy, nie ma portów, nie ma dla nas kolchid,
wiesz: smutek - zaczajony patrol - tylko czeka.
Dobry smok w bajce, teraz jest sen zastygły,
sen upiorów - upływa nocy pomnik niebosiężny.
Tylko krzyk widma, które chłop nabił na widły,
tylko krzyk kotów duszonych przez księżyc.
Czy umiesz zasn±ć? Dzi¶ obł±kany poeta
powiesił się w czarnym krzyku zamiejskich sosen,
a trupa kukły woskowej przy wiatru fletach
deszcz po ulicach długo ci±gn±ł za włosy.
¦pij,
przecież cicho.
Noc urasta deszczowa na szybach
i wiatr ¶lepy jak ja przed domem przyklęka.
Kto nam ten czas wolny od trwogi wydarł -
maleńka?
10/11 wrzesień, noc. 40 r.

© 1999/2020 JoKeR. All Rights Reserved.