Kołysanka której¶ wiosny

Bez będzie lila, biały, wypukły,
będzie jak ciemne odbicie w lustrze.
Powygasały aleje puste,
sny z filigranu się potłukły.
Nie płacz i ¶pij, w legendzie ¶pij,
bez wyparuje, znów będzie jesień.
Skrzydło uwiędłe już nie poniesie
w żadne palety lip.
Nie ma nic w oknie; drzewa s± płaskie;
nie ma nabrzmiałej ptakami wsi.
¦pij, ¶pij w legendzie złotych obrazków,
¶pij.
szpital, kwiecień 41 r.

© 1999/2020 JoKeR. All Rights Reserved.